HAIRTALK-extensions

HAIRTALK-extensions

Full förlängning 4pkt (25cm) inkl. 6 produkter + borste  4850kr

Full förlängning 4pkt (40cm) inkl. 6 produkter + borste  6550kr

Full förlängning 4pkt (55cm) inkl. 6 produkter + borste  8950kr

Förtjockning 2pkt (25cm) inkl. 3 produkter+borste  2850kr

Förtjockning 2pkt (40cm) inkl. 3 produkter+borste  3680kr

Förtjockning 2pkt (55cm) inkl. 3 produkter+borste  4830kr

Singelpaket (25cm)  1500kr

Singelpaket (40cm)  1950kr

Singelpaket (55cm)  2650kr

Singelpaket plus (25cm)  1860kr

Singelpaket plus (40cm)  2360kr

 

Uppflyttning av HAIRTALK

Vid färgbehandling  900kr

Endast uppflyttning  1500kr

Vi rekommenderar uppflyttning var 6-8:e vecka